Jakub Godziszewski
Jakub Godziszewski
malarstwo, rysunek, pozłotnictwo

Jakub Godziszewski

malarstwo, rysunek, pozłotnictwo

xxseamus
gmail.com

About Me

Jakub Godziszewski,

rocznik 1989,

Absolwent studiów licencjackich kierunku Malarstwo na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu
Dyplom w I Pracowni Malarskiej prof. dr hab. J.K. Hrycka.
Absolwent studiów magisterskich Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza. Dyplom w I Pracowni Malarskiej prof. dr hab. J.K. Hrycka.

Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce oraz zagranicą.

O twórczości

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem. Pociąga go temat kondycji człowieka, estetyka ludzkiego ciała, natura. Balansuje między jawą, a snem. Laureat nagród, autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu zbiorowych w kraju i poza jego granicami.
Copyright Policy